นโยบายการรับประกันสินค้า

SwagOn รับประกันความพึงพอใจ 14 วัน นับจากวันที่สินค้าได้ถูกจัดส่งถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

SwagOn รับประกันคุณภาพของสินค้า หากเกิดการชำรุดเสียหาย กรุณาติดต่อกลับมาแจ้งบริษัทภายใน 14 วัน

หากสินค้าที่ชำรุดและทางร้านไม่มีสินค้าตัวนั้นแล้วจะทำการเปลี่ยนตัวใหม่ ที่ใกล้เคียงที่สุดและราคาเท่ากันให้แทนทันทีโดยที่ไม่ต้องรอของ

ทางบริษัทไม่รับประกันความผิดพลาดที่เกิดจากการวางแบบไม่ถูกต้องของลูกค้า

SwagOn ไม่มีนโยบายการซ่อมสินค้าและเคลมสินค้าเก่าให้ลูกค้า โดย เราจะเปลี่ยนสินค้าใหม่แกะกล่องให้ทันที เพื่อความสบายใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เราจะเคลมสินค้าตัวใหม่ทันทีไม่ต้องรอ

การคืน หรือ เปลี่ยนสินค้าอาจใช้เวลานานกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากเหินความล่าช้าในการดำเนินการในขั้นตอนนี้


คุณสมบัติสินค้าที่อยู่ในประกัน

1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่องและอุปกรณ์ครบทุกชิ้น ห้ามขีดเขียนใดๆลงสินค้าและกล่องสินค้า รวมทั้งต้องไม่ฉีกขาด

2. สติ๊กเกอร์รับประกัน (วอยด์) อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกแกะหรือหายไป

3. ไม่แกะหรือถอดชิ้นส่วนสินค้าเพื่อซ่อมเอง

4. ไม่ตกพื้น ตกน้ำหรือมีร่องรอยการไหม้และชื้นอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้

5. สินค้าไม่แตก หัก สีลอก บิ่น และมีชิ้นส่วนสินค้าหายไป

6. ไม่รองรับความเสียหายอันเกิดมาจากอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตราฐาน

7. ไม่รองรับความเสียหายที่มีสาเหตุจากลูกค้าใช้งานไม่ถูกต้อง หรือใช้งานผิดประเภท

8. สินค้าต้องซื้อจาก SwagOn เท่านั้น

9. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขการรับประกัน ในบางเคสที่มีปัญหาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการลูกค้า

บัญชีผู้ใช้

บริการลูกค้า