วิธีการเคลมสินค้า

ในกรณีที่สินค้าเกิดชำรุด เสียหาย หรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อตกลง คุณลูกค้าสามารกำเนินการแจ้งเหตุได้ที่หน้า My Order ภายในระยะเวลา 14 วัน
ระบบจะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ติดต่อกลับไป พร้อมดำเนินการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ต่อทันที

ทางบริษัทยินดีคืนเงิน และรับคืนสินค้าตาม เงื่อนไขการรับประกัน ที่ทางบริษัทได้ทำการแจ้งไว้ล่วงหน้าแล้ว

ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่กล้าวไว้ข้างต้น คุณลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล help@swagon.co

บริการลูกค้า

บัญชีผู้ใช้

บริการลูกค้า